Wat met houtworm?

Wat is houtworm?

Houtworm is een verzamelnaam voor insecten zoals de boktor, de klopkever en de bonte knaagkever. In hun larvefase, waarin ze op wormpjes gelijken, banen ze zich een weg door het hout waardoor gaatjes ontstaan van 1 à 2 mm. Als je vers boormeel ziet, dan zijn de beestjes nog aanwezig in het schrijnwerk.

Trappen waar houtworm aanwezig is kunnen gerenoveerd worden.

Wanneer wij houtworm aantreffen in de trap die gerenoveerd moet worden, behandelen wij de trap om de houtworm definitief te elimineren.